Kì thi kĩ năng 【Chế biến đồ ăn nhanh】 cấp chuyên môn

【注意!】このページは、あさひねっと協同組合所属の技能実習生専用ページです。このページのURLやコンテンツを、あさひねっと以外の知人に教えたり、SNSへアップするなどの行為は厳禁です。(このサイトはSSLで保護されています)

【Chú ý!】 Trang này chỉ dành riêng cho thực tập sinh thuộc nghiệp đoàn Asahinet. Nghiêm cấm hành vi chia sẻ nội dung hay địa chỉ link của trang lên mạng xã hội hay gửi cho người khác không thuộc nghiệp đoàn Asahinet. (Trang web này được bảo mật bằng SSL)

Kì thi đánh giá kĩ năng・Chế biến đồ ăn nhanh: Trang luyện thi cấp chuyên môn

📖 しけん・せつめい

🏭 きかい・あんぜんひょうしき・しけん

▼きょうかしょ(きかい・あんぜんひょうしき)

▼れんしゅう(きかい・あんぜんひょうしき)

(Quizlet、カフートも)

🧮 けいさん・しけん

🍳 さぎょう・しけん

▼しけん の どうが

【日本語JP】
【ベトナム語VN】
【中国語CN】

▼さぎょう の せつめい

えいせい・さぎょう:

ちょうり・さぎょう:

▼きろく の ほうほう